Kirke og penge

Vi har mange drømme om at gøre en mærkbar forskel i vores by og i den store verden, vi er en del af. Drømmene er gratis, men virkeligheden koster, og derfor er det nødvendigt, at så mange som muligt støtter økonomisk op om kirkens arbejde, så vi kan gøre drømmene til virkelighed. Vi ser vores kirke som et sammenskudsgilde, hvor alle bidrager med det, vi har mulighed for, så alle kan blive mætte. Vi oplever også, at vores tro inspirerer os til at være generøse med vores private økonomi, og vi tror på, at der er en stor velsignelse i at være gavmilde og dele ud af det, vi selv har fået fra Gud.

København Vineyard er en frivillig organisation, som ikke modtager støtte fra staten. Vi er derfor afhængige af, at vi – som kommer fast i kirken – er med til at støtte økonomisk op om vores fælles kirke.

Det er bestemt ikke et krav, at du skal give noget til København Vineyard for at være med, så du kan sagtens være en del af kirken, uanset om du har mulighed for at bidrage til kirkens økonomi eller ej. Men hvis du føler dig som en del af kirken og nyder godt af fællesskabet, håber vi, at du vil være med til at støtte med dine penge. De muliggør nemlig alle kirkens aktiviteter, blandt andet betaling af vores lokaler, løn til kirkens ansatte og til at støtte socialt arbejde, som foregår uden for kirkens mure.

Hver en krone tæller og gør en stor forskel!

Er du medlem af kirken og har interesse i at se kirkens seneste regnskab, kan du få dette ved at henvende dig til kirkens administration på kontor@vineyard.dk

3 måder du kan støtte på

1. Giv et fast bidrag: 

Hvis du har lyst til at være med til at støtte kirken på fast basis, vil vi anbefale, at du tilmelder dig Betalingsservice, fordi det er nemt, og det letter administrationen for både dig og os. Du kan finde en BS-erklæring her. Vi indberetter automatisk dit bidrag til SKAT, når du tilmelder dig til BS, så du på den måde får skattefradrag for dit bidrag på op til 15.600 kr. om året. Læs mere om SKATs fradragsregler HER

Hvis du vil bidrage med mere end 15.600 kr. årligt, vil vi anbefale dig at tegne en forpligtelseserklæring, hvor du forpligter dig til at støtte kirken med et fast beløb eller en fast procentdel af din indkomst – fx 10 pct. før eller efter skat. På den måde kan du få fradrag hos SKAT for alt det, du giver, uanset beløbsstørrelsen – dog max 15 pct. af din indtægt. Du kan med fordel læse vores “Vejledning til forpligtelseserklæring” og downloade en forpligtelseserklærings-blanket til udfyldelse.

Du kan aflevere din BS-aftale eller din forpligtelseserklæring på kirkens kontor, til medarbejderen som står ved infoskranken under en af gudstjenesterne om søndagen, eller sende den med post til: København Vineyard, Att.: Marina Bondar, Nyvej 7, 1851 Frederiksberg C.

2. Forhøj dit faste bidrag: 

Hvis du allerede har lavet en aftale om at give et fast beløb, som du allerede har en betalingsservice-aftale tilknyttet, kan du forhøje dit bidrag ved at sende en mail til marina@vineyard.dk. Her beder vi dig skrive det totale beløb, og hvilken dato ændringen skal gælde fra. Hvis du har oprettet en fast overførsel fra din netbank, skal du selv gå ind og ændre på beløbet. For at gøre brug af skattefradraget på det ændrede beløb med det samme, skal du huske at tilpasse din forskudsopgørelse på www.skat.dk

3. Giv en online gave:

Du kan indbetale et engangsbeløb online HER
Kontant pengegave og overførsel: Du kan også lægge en kontant pengegave i kurven på infobordet om søndagen. Eller du kan overføre penge til kirkens bankkonto i Merkur Andelskasse med reg.nr. 8401, kontonr. 0001087842.

Få skattefradrag for din støtte

SKATKøbenhavn Vineyard er en fradragsberettiget organisation, hvilket betyder, at du kan få fradrag for de pengegaver, du giver til kirken. Det betyder, at for hver gang du giver 100 kr. til kirken, betaler du reelt kun selv cirka 65 kr. – resten ’giver’ SKAT. Det første kalenderår, du giver penge til København Vineyard, får du ikke automatisk fradrag. Derfor skal du selv oplyse SKAT om, at du er begyndt at indbetale penge til kirken, og det kan du gøre i TastSelv på www.skat.dk.

Du kan ændre din forskudsopgørelse, hvis du vil gøre brug af dit fradrag fra starten, men du kan også lade være med at foretage dig noget, og så vil du få udbetalt eller modregnet dit fradrag i den opgørelse, som SKAT foretager i første kvartal af det efterfølgende kalenderår.

Når du har oplyst SKAT om, at du indbetaler penge til København Vineyard, vil du få mere udbetalt hver måned. Et større fradrag betyder, at du betaler mindre i skat, og derfor får du mere udbetalt. Altså: du indbetaler 100 kr. til København Vineyard, men skattefradraget betyder, at du til gengæld får cirka 35 kr. mere udbetalt, som kan ses på din månedlige indtægtsopgørelse.

Hvis du giver fast til kirken, så anbefaler vi, at du beder om et bidragsnummer, så vi har mulighed for at registrere din indbetaling, hvilket hjælper dig med at bruge mulighederne for skattefradrag bedst muligt. Der er to måder at trække pengene fra på:

1. Betalingsservice: Du kan få fuldt fradrag for bidrag op til i alt 15.600 kr. pr. år. Download blanketten her.

2. Forpligtelseserklæring: Du kan tegne en forpligtelseserklæring og fratrække hele det indbetalte beløb på din selvangivelse. Download blanketten her. Hvis du ønsker et bidragsnummer, mere info om støtte- og fradragsmuligheder, eller at få oplyst kirkens kontonummer kan du kontakte Marina Bondar på marina@vineyard.dk. Sker der ændringer i dine indbetalinger til kirken eller i din livssituation, som giver op- eller nedgang i din lønindtægt, skal du sørge for at oplyse SKAT om dette på din forskudsopgørelse, så det forkerte fradrag ikke resulterer i gæld eller tilgodehavende hos SKAT.

Økonomien i København Vineyard bliver styret af en Økonomisk Referencegruppe, ØRG, som består af:

Marina Bondar, marina@vineyard.dk / 81 74 77 79

Heine Debel

Jakob Mollerup Ladekær

Flemming Mølhede

Bliv kontaktet eller kontakt os

Vi svarer gerne på spørgsmål, og vil også gerne ringe dig op, hvis du har brug for det. Kontakt os her:

Dit navn (skal udfyldes):

Din e-mail (skal udfyldes):

Telefonnummer (skal udfyldes):

Din besked:

Skriv dette i feltet nedenunder: captcha