Vi er en gruppe vidt forskellige mennesker med det primære fællesstræk, at vi vil lære Gud bedre at kende, og det gør man bedst i fællesskab – derfor er vi en kirke. Når vi siger ”kirke”, tænker vi ikke kun på en bygning, hvor vi går til gudstjenester om søndagen, for kirke er, når vi samles om troen på Jesus og alt, hvad den indebærer.

Ja, vi er kirke, når vi er til gudstjeneste om søndagen, men vi er også kirke, når vi mødes ugentligt i netværksgrupper, som er en gruppe på cirka 6-12 mennesker, der samles i et privat hjem. Vi er kirke, når vi rækker ud til udsatte mennesker i København og Asien gennem vores sociale arbejde, hvor vi får lov at vise Guds kærlighed i både praksis og omsorg. Og vi er kirke i vores dagligdag, når vi sender en opmuntrende sms til en ven fra kirken, som har brug for det. Alt sammen kommer ud af vores tro på Gud og et ønske om at lære Ham bedre at kende, fordi vi ganske enkelt synes, Han er fantastisk. Dét er København Vineyard.

Kirke i øjenhøjde

Mere formelt sagt er vi en kristen frikirke, der har samme trosgrundlag som den danske folkekirke. Begrebet frikirke betyder, at kirken ikke er underlagt statslig kontrol, og kirken er økonomisk uafhængig af staten og folkekirken. Det betyder blandt andet, at en frikirke kan lave gudstjenester og andre aktiviteter, som kirken selv vil. Hos København Vineyard viser det sig for eksempel i, at vi ikke holder til i en decideret kirkebygning med alter og prædikestol. Vi har et band, når vi synger sange om og til Gud, og der er frihed til at gøre, hvad man vil under musikken. Vores præster snakker som du og jeg i deres prædikener, så budskabet er nemt at forstå. Og vi gør meget ud af at skabe et fællesskab, hvor den enkelte føler sig velkommen og godt tilpas – det er en værdi, der gennemsyrer alle gudstjenester og de mange sociale arrangementer i kirken. Du kan læse meget mere om vores gudstjenester her.

Du kan besøge vores fællesskab og være med præcis, som du er og har det. Til hver eneste gudstjeneste, og tit i netværksgrupperne, kommer mennesker, der ikke er afklaret i deres tro på Gud eller ikke er vant til at gå i kirke. De kommer for at finde ud af, hvad København Vineyard og den kristne tro er for noget. Hvis du også er nysgerrig, skal du vide, at du er så hjertelig velkommen – det er fuldstændig fint at være passiv tilskuer, og når du besøger os, er det helt uforpligtende. Vi har et stort ønske om at være kirke for ikke-kirkevante og tvivlende mennesker, og det håber vi, at du vil opleve, når du besøger os. Vi ønsker simpelthen bare, at du må føle dig rigtig godt tilpas og få noget positivt med dig hjem.

Vores vision er at være en kirke, hvor alle kan blive inkluderet, inspirereret og involveret: inkluderet i et varmt fællesskab, inspireret i troen og involveret i at gøre en forskel for vores omgivelser.

Velkommen i København Vineyard!