GUD VIL INKLUDERE MENNESKET I EN HELT NÆR RELATION MED SIG. Det ser vi fra første til sidste side i Bibelen, idet Han gør alt for, at vi kan være sammen med Ham. Det gør Gud, fordi Han elsker alle mennesker, og fordi Han ved, at vi får det bedste liv i tæt relation med Ham. Gud siger ”kom til mig” gennem hele verdenshistorien, og det viser Han ultimativt i Jesu død på korset og i genopstandelsen, som er kernen i den kristne tro. Her vinder Jesus, som både er Gud selv og menneske, over al ondskab og mørke. Vi kan for eksempel møde mørket i vores liv, når vi er ensomme, syge, utrygge og uden håb. Jesus dør og genopstår, så vi kan være sammen med Ham og få et fantastisk liv. Det eneste vi skal gøre er at vælge at tage imod troen på Jesus, som er en gave fra Gud, og en gave gør du dig jo ikke fortjent til. Vi kan derfor ikke kvalificere os til at tage imod troen på Jesus, så vi skal bare komme, som vi er og tage valget om at modtage troen som en gave – det giver os et personligt fællesskab med en kærlig, trofast og tilgivende Gud.

GUD VIL INSPIRERE OS TIL EN LIVSSTIL, DER GØR, AT VI LÆRER HAM BEDRE AT KENDE og bliver mere ligesom Jesus, der er vores største inspiration. Jesu liv her på jorden var gennemsyret af kærlighed, omsorg, ærlighed og at sætte andre først. Vi er ikke alene om at sørge for, at vores liv bliver til det bedste for os selv, Gud og andre. Gud giver os nemlig alt, vi har brug for i vores dagligdag gennem en personlig relation med Ham. Det betyder, at vi kan finde trøst, styrke, vejledning og opmuntring, når vi snakker med Ham om stort og småt i de forskellige situationer, vi møder i hverdagen. Gud inspirerer os både, når vi er alene med Ham men også gennem andre, og derfor er det vigtigt at komme i kirke, hvor vi i fællesskab kan lære Jesus bedre at kende og støtte hinanden undervejs. Resultatet af et nært fællesskab med Gud er frihed, kærlighed, glæde, mening og fred, selvom omstændighederne er imod dig – og det ønsker Han inderligt, at du skal opleve.

GUD ER DYBT INVOLVERET I OS MENNESKER, OG HAN ØNSKER AT VÆRE INVOLVERET I ALLE DELE AF VORES LIV, så Han kan hjælpe os til at få den bedste tid her på jorden. Gud vil overøse os med kærlighed, fred, glæde og fremgang for vores egen skyld, men også så vi kan være noget for andre. Guds inderligste ønske er nemlig, at alle skal lære Ham at kende, fordi Han længes efter at have en relation med alle mennesker, og derfor ønsker Han, at vi giver troen på Jesus og Hans kærlighed videre til andre. Gud har skabt mennesket til fællesskab med Ham, og Han har skabt os til fællesskab med andre mennesker. Derfor ønsker Han også, at vi involverer os i hinanden gennem personlige relationer og ved at række ud til udsatte mennesker i vores by og verden.

VI TROR PÅ, at Gud vil inkludere, inspirere og involvere hvert eneste menneske i en helt personlig relation til sig – og vi tror på, at Han vil gøre det gennem sine kirker. Derfor er København Vineyard’s vision at være en kirke, hvor alle kan blive inkluderet i et varmt fællesskab, inspireret i troen og involveret i at gøre en forskel for vores omgivelser.