herstedvesterLivet bag tremmer er ofte meget ensomt, og rigtig mange indsatte afsoner deres straf uden besøg fra venner og familie. Da fængselspræsten fra Herstedvester fængsel ringede til København Vineyard og spurgte, om vi ville være besøgsvenner, sagde vi derfor med det samme ja.

Formålet med at være besøgsven er at være noget for mennesker og tale med dem, som ikke har så mange at tale med. Det gør vi, fordi vi har lyst, fordi vi selv får en masse med hjem, og fordi vi tror på, at vi er kaldet til det, hvilket Jesus siger i Mattæus 25: “For jeg var syg og i fængsel, og I besøgte mig. (…) Hvad I har gjort for en af mine mest oversete brødre, har I gjort for mig!”.

Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvad det vil sige at være besøgsven for en indsat, er du meget velkommen til at kontakte på Brian Pilgård på fampilgaard@mail.dk / 21 65 06 76.